The Norwegian Ministry of Finance chooses Neptune Software.

Pressrelease (in Norwegian).

Pressemelding:

Direktoratet For Økonomistyring (DFØ) har valgt Neptune Software som programvare for mobile SAP løsninger.

Oslo, – 29. januar, 2015 – Direktoratet for Økonomistyring valgte Neptune Software og Bouvet som leverandør av mobile SAP løsninger til deres om lag 80 000 sluttbrukere i statlige virksomheter.

Gjennom en offentlig anskaffelsesprosess har Direktoratet For Økonomistyring valgt Bouvet og Neptune Software som programvare for utrulling og tilpasning av mobile SAP løsninger til deres sluttbrukere og kunder. Anskaffelsen har som målsetning tidsriktige selvbetjeningsløsninger på mobile flater for en mer fleksibel og effektiv arbeidsdag.

Sluttbrukere av DFØs tjenester (mobile flater) er primært ansatte i statlige virksomheter som er kunder av DFØ (departementer, høgskoler, etc.) og er om lag 80 000 sluttbrukere totalt. DFØ har planlagt følgende mobile selvbetjeningsløsninger (apper) til sine brukere; registrere tid, se saldo for fleksitid og ferie, registrere fraværssøknad, registrere reise- og utleggsrefusjon, vise slipper for lønn/tid/reise, godkjenne arbeidsflyt og ansattoppslag/adressebok.

”Vi er meget stolte av at DFØ valgte Neptune Software, denne avtalen er viktig og spennende for oss. Bouvet har i prosessen fått godt frem det unike og bredden i Neptune sin løsning, samt at de har et meget sterkt leveranse team”,
sier Ole-Andre Haugen, Daglig leder Neptune Software.

Neptune HR apps_iPad

Om Neptune Software

Neptune Software er et norsk programvareselskap som leverer programvare for utvikling av nye brukergrensesnitt (mobil, nettbrett og desktop) til SAP. Med Neptune Software kan SAP kunder fritt designe brukerflater og enkelt koble forretningslogikk fra SAP, samt administrere applikasjoner gjennom hele app livssyklus fra utvikling, adgangskontroll og sikkerhet, distribusjon og sporing. Sluttbrukere full tilgang til ”sine” apps i deres egen Enterprise Store og kan vurdere, gi tilbakemelding på appene, samt installere appen ved ett enkelt klikk.

Selskapet har hovedkontor i Oslo og datterselskap i Tyskland, USA og Kina. I dag har selskapet 60 forhandlere i 23 land og over 500 000 lisensierte brukere.

neptsoft.wpengine.com


For mer informasjon, kontakt:

Ole-Andre Haugen
Co-Founder & CEO, Neptune Software
E: ole-andre.haugen@neptune-software.com
T: +47 908 46 995

 

(we love it when you share)